contributie 2022

Best lid,

Hierbij ontvangt u een herinnering van de contributiebrief 2022.
Voor betalingen die na 31 december 2021 binnenkomen zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00 in rekening te brengen.

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.

Junioren € 12,50 leden die op 31 december 2021 nog geen 18 jaar zijn
Senioren € 25,00 voor leden die op 31 december 2021 tussen de 18 en 65 jaar zijn
Invalide € 15,00 voor alle leden die nu ook over deze vergunning beschikken
65 Plus € 15,00 voor leden die op 31 december 2021 65 jaar of ouder zijn

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2022 moet betalen.

Inmiddels is de betaaltermijn voor de drie-hengel en nachtvergunning verlopen. Mocht u hier toch interesse in hebben, dan kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. Dit gebeurd op volgorde van binnenkomst. Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester communicatie@hsv-tpluimke.nl of telefoonnummer: 06-15126684

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op:

rekeningnummer NL65INGB0003531008
ten name van H.S.V. ’t Pluimke
onder vermelding van: contributie 2021. Alsmede uw lidnummer.

Dit lidnummer vind je tevens op je vis vergunning van H.S.V. ‘t PLuimke.
Indien je geen lidnummer hebt, graag naam en adres bij betaling vermelden.

Gelieve uw betaling te doen voor 31 december 2021.

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een fijn en gezond uiteinde. We kijken uit naar ons komende jubileumjaar!

Bij voorbaat hartelijk dank,

Het bestuur van HSV ’t Pluimke