Uitbreiding bestuur

Ivo Lenting

Beste leden,

We willen jullie hierbij laten weten dat we voornemens zijn het bestuur uit te breiden. Ivo Lenting zal de rol van Secretaris overnemen van Danny en Danny blijft aan als bestuurslid. Dit alles moet eerst goedgekeurd worden in de eerstvolgende ALV. Tot dit tijd neemt Ivo de secretaris werkzaamheden waar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur