Herrinering contributie 2023

Best lid,
 

Hierbij ontvangt u een herinnering van de contributiebrief 2023.
Voor betalingen die na 31 december 2022 binnenkomen zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00  in rekening te brengen.

 

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.
 

Junioren

€ 12,50

leden die op 31 december 2023 nog geen 18 jaar zijn

Senioren

€ 25,00

voor leden die op 31 december 2023 tussen de 18 en 65 jaar zijn

65 Plus

€ 15,00

voor leden die op 31 december 2023 65 jaar of ouder zijn

Nacht

€ 12,50

Leden die beschikken over de nachtvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.

3 Hengel

€ 12,50

Leden die beschikken over de 3 hengelvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.


Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2023 moet betalen.

De betaaltermijn voor de drie-hengel en nachtvergunning is bijna verlopen. Mocht u alsnog willen verlengen doe de betaling dan voor 18-12-2022Daarna vervallen de niet betaalde nacht- en drie-hengelvergunningen en schrijven we de wachtlijst aan.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester 
communicatie@hsv-tpluimke.nl of telefoonnummer: 06-15126684

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op:

 

rekeningnummer NL65INGB0003531008
ten name van  H.S.V. ’t Pluimke
onder vermelding van: contributie 2023. Alsmede uw lidnummer.

 

Dit lidnummer vind je tevens op je vis vergunning van H.S.V. ‘t PLuimke.
Indien je geen lidnummer hebt, graag naam en adres bij betaling vermelden.


Gelieve uw betaling te doen voor  31 december 2022.

 

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een fijn en gezond uiteinde.
 

Bij voorbaat hartelijk dank,


Het bestuur van HSV ’t Pluimke