Karper wedstrijden 2023

Karpervissen

Beste Leden,

Ook in 2023 organiseren we weer karper wedstrijden. Via dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijden en jullie de gelegenheid geven voor 1 maart 2023 aan te melden voor deelname.

Koppel wedstrijd:

Ook voor dit seizoen zullen de koppel wedstrijden een heel weekend gehouden worden, er zullen 2 voorrondes en een finale zijn. Deze wedstrijden zullen worden gehouden op:

 • 2-6 t/m 4-6-2023 voorronde 1
 • 30-6 t/m 2-7-2023 voorronde 2 
 • 22-9 t/m 24-9- 2023 (finale)

Deze wedstrijden beginnen op vrijdag om 18:00 uur met de loting, aanvang vissen om 19:00uur, en zullen stoppen op zondag om 12:00uur.
Aantal deelnemende koppels : Maximaal 4 per voorronde en 4 in de finale.
Bij meer dan 8 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.
De loting hiervan zal door de karper commissie worden gedaan onder toezicht van de voorzitter.

Individuele wedstrijden :

Dit seizoen zullen we ook 2 individuele wedstrijden houden.

De voorjaars-wedstrijd en de koek en zopie wedstrijd, deze zullen worden gehouden op : 

 • 13-5 t/m 14-5-2023 Voorjaarswedstrijd 
 • 11-11 t/m 12-11-2023 Koek en Zopie wedstrijd     

Deze wedstrijden beginnen op zaterdag om 9.30 uur met de loting, aanvang vissen om 10:30uur, en zullen stoppen op zondag om 12:00uur.
Bij meer dan 12 aanmeldingen zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.
De loting hiervan zal door de karper commissie worden gedaan onder toezicht van de voorzitter.

Aanmelding voor alle wedstrijden kan tot en met 1 maart 2023 via email naar karpercommissie.pluimke@gmail.com.

Inschrijfgeld per wedstijd:

€ 17.50 per persoon voor de koppel wedstrijd.

€ 7.50 per persoon voor de voorjaarswedstrijd.

€ 7.50 per persoon voor de koek en Zopie wedstrijd

Betaling dient te geschieden uiterlijk 20 maart via Rekening nummer 
NL65INGB0003531008 T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. de wedstrijd 2023 waar het voor is,  of contant bij de voorzitter Ad Warmoeskerken.

Bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname. Bij annuleren geen geld retour.

Format van de koppel wedstrijden

 1. De wijdstrijden worden als koppel gevist.
 2. Na elke voorronde gaan de beste 2  koppels door naar de finale.
  Bij minder dan 8 koppels zal de karper commissie beslissen hoe de finalen word ingedeeld dit word voor aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt.
 3. Voor wat betreft het wegen zal dit in het wedstrijdreglement worden benoemd.

 We hopen op veel aanmeldingen en dat het weer net zo gezellig en succesvol wordt als voorgaande jaren.

Met vriendelijke groet,
De Karpercommissie

Jan de Louw
Kevin van de Wetering

Casper Warmoeskerken 

Wedstrijdreglementen

Wedstrijd reglement Karper vissen
Tijdens wedstrijden kunnen regels afwijken van de basis vistechnieken

 1. Leden onder de 18 jaar dienen met een volwassen lid te vissen (minimaal 21 jaar) die ook verantwoordelijk is voor de minderjarige visser.  
 2. Er mogen per visser 2 hengels gebruikt worden.. Dit geldt ook voor gebruik van marker hengels.
 3. Er mogen geen voerboten, spods en katapulten gebruikt worden tijdens een wedstrijd. Toegestaan zijn pva zakjes aan een haak of een voerpijp.
 4. Per visser mag maximaal 5 kilo voer gebruikt worden tijdens een wedstrijd.
 5. Er mag alleen vanaf de EIGEN STEK gevoerd worden.
 6. Loting voor de stek geschied onder leiding van de karper commissie.
 7. Loting in 2x. Eerst lootjes 1-4 om te kiezen wie als eerste de lootjes voor de stek mogen trekken. Daarna worden de lootjes met steknummers getrokken.
 8. Iedereen dient een bewaarzak bij zich te hebben, alleen te gebruiken bij tijdelijke afwezigheid van de weger. Dit mag ook in het schepnet of recovery sling.
 9. Elke visser dient in het bezit te zijn van een landingsnet van minimaal 42 inch
 10. De gevangen karper dient door de visser of een andere deelnemer aan de wedstrijd geschept te worden.
 11. Gevlochten hoofdlijn is niet toegestaan, nylon hoofdlijn met 1m gevlochten leader wel toegestaan.
 12. Er dient ten aller tijde een deelnemer van de koppel wedstrijd op de stek aanwezig te zijn. Is 1 deelnemer van het koppel langer dan 2 uur afwezig van de stek, mogen er nog maximaal 2 hengels in gebruik zijn tot de andere persoon van het koppel weer aanwezig is.
 13. Het weeg regelement zal voor aanvang van elke wedstijd worden uitgedeeld door de karper commissie.
 14. De vis dient na weging direct terug gezet te worden.
 15. Als er een vangst door de weger is gewogen wordt alleen nog maar de vangst in de  groepsapp gedeeld, maar niet het gewicht.
 16. Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de karper commissie.