Reglementen

Basisregels Visvijver ’t Pluimke

Onderstaande regels zijn geldig aan- en rondom visvijver ’t Pluimke

 1. Rondom de visvijver geld de algemene plaatselijke verordening en op de weg rondom de vijver de verkeerswetten vanuit Rijkswaterstaat.
 2. We vissen voor ons plezier, houd rekening met medebezoekers van de vijver en behandel elkaar met respect.
 3. Volg altijd de instructies op van controleurs, bestuur, BOA’s en politie. 
 4. De bezoeker van de vijver is ten alle tijden aansprakelijk voor zijn gedrag en handelen. H.S.V. ’t Pluimke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan aan- of rondom de vijver.
 5. Als de controleurs, commissie- of bestuursleden een van onderstaande  situaties aantreffen mogen zij de bezoekers van de vijver weg sturen. De beoordeling van de situatie is aan de controleur of commissie- bestuurslid. 
 • Onveilige situatie
 • Overlast gevende  situatie
 • Conflict situatie
 1. Vissen (en overige diersoorten) dienen met respect en zeer zorgvuldig behandeld te worden. 
 • behandel een gevangen vis altijd zo dat hij geen schade oploopt.
 • de vissen zijn eigendom van H.S.V. ’t Pluimke en mogen niet meegenomen worden
 1. Houd het gebied rondom de vijver schoon en opgeruimd. Maak geen rommel van je stek en ruim alles netjes op.(Er staan op verschillende plekken prullenbakken)
 2. Houd rekening met de buren en medevissers m.b.t. geluidsoverlast. Geen luide muziek en denk aan het geluidsniveau van de “piepers”.
 3. De vijver wordt beheerd door het bestuur en commissies (vrijwilligers)  Het snoeien van struiken / bomen / bijhouden van waterplanten gebeurd door de beheercommissie. Dit is altijd in overeenstemming met de gemeente Nuenen. Het is niet toegestaan deze activiteiten individueel uit te voeren.
 4. De vijver is een visvijver en bestemd voor sportvisactiviteiten. Daarom geld
 • zwemmen verboden
 • wildkamperen verboden. (nachtvissen toegestaan i.c.m. nachtvisvergunning)
 • open (kamp)vuur verboden
 • Tijdens viswedstrijden is de vijver gesloten voor vrij vissen. Wedstrijden worden aangekondigd via de website en borden bij de vijver
 1. Jeugdleden dienen in het bezit moet zijn van een zwemdiploma A. Indien je niet in het bezit hiervan bent is het verplicht dat je onder begeleiding van een volwassene bent, alleen dan kun je vissen.
 2. Om te vissen op de vijver is een aparte (dag)vergunning van H.S.V. ’t Pluimke noodzakelijk. De vispas is niet geldig op de vijver
 3. Bij het niet navolgen van de regels zullen gepaste sancties worden opgelegd. 

Basis vistechnieken Visvijver ‘t Pluimke

 1. Witvissen: Gevlochten hoofdlijn is toegestaan op de vijver (15m nylon voorslag verplicht).
 2. Karper vissen: Gevlochten hoofdlijn is niet toegestaan, nylon hoofdlijn met 1m gevlochten leader is wel toegestaan.
 3. De laatste 10cm onderlijn mag gevlochten zijn.
 4. Onthakingsmat of cradle is verplicht bij het landen van brasem, zeelt en karper.
 5. Gebruik van een schepnet is verplicht bij het landen van brasem, zeelt en karpers.
 6. Het gebruik van een radiografisch bestuurbare voerboot is toegestaan, mits U de andere vissers niet tot last bent
 7. Het gebruik van een spod-hengel en/of een marker-hengel is toegestaan
 8. Gebruik van bivvy en/of shelter conform de gemeentelijke bepalingen. (Je moet aan het vissen zijn / wildkamperen verboden)
 9. Maximaal 2 kg voeren per sessie
 10. Tijgernootjes, maïs, hennep en andere soorten partikels dienen goed geweekt en gekookt te zijn.

Niet toegestaan is:

 1. Het aanbrengen van markeringsboeien in onze vijver
 2. Het water betreden per (belly)boot
 3. Het gebruik van vaste loodsystemen bij het karper vissen
 4. Nachtvissen zonder de benodigde vergunning
 5. Het vissen met 3 hengels zonder de benodigde vergunning
 6. Het gebruik van een bewaarzak of leefnet
 7. Vaste loodsystemen, waarbij in het geval van lijnbreuk (hoofd- of onderlijn) het werpgewicht aan de vis blijft hangen.

Wedstrijd reglement witvissen
Tijdens wedstrijden kunnen regels afwijken van de basis vistechnieken

 1. Alle hengels vrij, ( met uitzondering van de vaste stok wedstrijden) echter vissen met maar één haak is toegestaan.
 2. Er mogen hengels klaar liggen om te gaan gebruiken maar maximaal 2 mogen van een haak voorzien zijn ( inclusief de hengel waar je mee vist)
 3. Bij vaste stok wedstrijden moet er met een dobber gevist worden niet met korf of Method
 4. Eerste signaal is voeren en vissen, 2e signaal is einde wedstrijd als een vis gehaakt is tijdens het 2e signaal  telt deze nog mee voor de einduitslag.
 5. Steknummers ruilen is niet toegestaan
 6. Het gebruik van een katapult is verboden.
 7. Onthaak mat is verplicht.
 8. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht. ( gewicht en aantal bij vaste stok wedstrijden) Alle vis telt mee m.u.v. snoek, snoekbaars en paling.
 9. Aas en voer zijn vrij    verboden zijn verse de vase en gekleurde maden.
 10. Maximaal 2 kg aangemaakt voer (controle hierop is mogelijk).
 11. Bij 1e signaal een keer zwaar voeren, daarna alleen kleine balletjes. (indien men te laat komt, alleen nog maar kleine balletjes voeren)
 12. Gevangen vis bewaren in een fijnmazig leefnet  ( geen riviernetten) laat het net in het water totdat de weegploeg komt.
 13. Het is verboden meer dan 15 kilo in het leefnet te hebben zitten. Tussen de 15 kilo en 20 kilo telt niet mee, Zit er meer dan 20 kilo in dan telt het gehele leefnet niet mee.
 14. Leefnet moet minimaal 40 cm doorsnee zijn en 2,5 mtr. lang en fijnmazig zijn.
 15. Grotere karpers ( schub en spiegel) boven de 45 cm worden gemeten door de buurman en daarna terug gezet. Kruiskarpers mogen in het leefnet.
 16. In de basis moet de visser de vis zelf op de kant krijgen (scheppen).
 17. Als de visser dit fysiek niet aan kan mag op verzoek de buurman helpen ( bij koppelwedstrijd mag de collega visser mee scheppen)
 18. De visser geeft vooraf aan weging het aantal en gevangen vissen door aan de weger dit voor de hengelvangst registratie.
 19. In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist  het bestuur.

Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de Wedstrijdcommissie 

Wedstrijd reglement Karper vissen
Tijdens wedstrijden kunnen regels afwijken van de basis vistechnieken

 1. Er wordt in koppels gevist. Leden onder de 18jaar dienen met een volwassen lid te vissen (minimaal 21 jaar) die ook verantwoordelijk is voor de minderjarige visser.  
 2. Er mogen per visser 2 hengels gebruikt worden. (dus maximaal 4 hengels per koppel). Dit geldt ook voor gebruik van marker hengels.
 3. Er mogen geen voerboten, spods en katapulten gebruikt worden tijdens een wedstrijd. Toegestaan zijn pva zakjes aan een haak of een voerpijp.
 4. Per visser mag maximaal 5 kilo voer gebruikt worden tijdens een wedstrijd.
 5. Er mag alleen vanaf de EIGEN STEK gevoerd worden.
 6. Loting voor de stek geschied onder leiding van de karper commissie.
 7. Loting in 2x. Eerst lootjes 1-4 om te kiezen wie als eerste de lootjes voor de stek mogen trekken. Daarna worden de lootjes met steknummers getrokken.
 8. Iedereen dient een bewaarzak bij zich te hebben, alleen te gebruiken bij tijdelijke afwezigheid van de weger. Dit mag ook in het schepnet of recovery sling.
 9. Elke visser dient in het bezit te zijn van een landingsnet van minimaal 42 inch
 10. De gevangen karper dient door het koppel zelf of een andere deelnemer aan de wedstrijd geschept te worden.
 11. Gevlochten hoofdlijn is niet toegestaan, nylon hoofdlijn met 1m gevlochten leader wel toegestaan.
 12. Er dient ten aller tijde een deelnemer van het koppel op de stek aanwezig te zijn. Is 1 deelnemer van het koppel langer dan 2 uur afwezig van de stek, mogen er nog maximaal 2 hengels in gebruik zijn tot de andere persoon van het koppel weer aanwezig is.
 13. De vis dient na weging direct terug gezet te worden.
 14. Als er een vangst door de weger is gewogen wordt alleen nog maar de vangst in de  groepsapp gedeeld, maar niet het gewicht.
 15. Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de karper commissie.