Aftreden bestuur

Nuenen                                                         

Beste Leden van H.S.V. ‘t Pluimke,

Na een jaar lang pogingen te hebben gedaan om de problemen binnen de vereniging op te lossen, heeft dit helaas niet geleidt tot enige verbetering.  De aanhoudende provocaties, dreigementen en beledigingen die wij als bestuur hebben moeten incasseren
en ook de dreigementen via social media, heeft ons het bestuur doen besluiten om per direct onze functies neer te leggen.

Helaas was het niet mogelijk om op een normale manier in de omgang met elkaar en door gesprekken de problemen op te lossen. Al deze problemen hebben bij het bestuur geleidt tot gezondheidsklachten waardoor onze terugtreding alleen maar wordt versterkt. 

Dit betekend concreet dat deze vereniging nu geen bestuur meer heeft waardoor opheffing van de vereniging aan de orde is.  Wij hebben in overeenstemming met H.S.V. de Ijzerenman besloten dat zij tijdelijk onze financiële taken over zullen nemen. 

Alle geplande wedstrijden en activiteiten van onze vereniging komen hierdoor te vervallen.   Er zal een ingelaste algemene vergadering gaan plaatsvinden om te kijken of er een nieuw bestuur gevormd kan worden.  Deze wordt gehouden op:

Woensdag 2 mei 20:00 uur
Locatie:
het wapen van Zesgehuchten
Hoog Geldrop 158  
5663 BJ Geldrop.

Aanmelden voor voorzitter, secretaris en penningmeester kan via de mail
(info@hsv-tpluimke.nl). Indien zich tijdens de Algemene ledenvergadering geen nieuwe personen aanmelden om in het bestuur plaats te nemen zullen we na de vergadering de aanvraag voor opheffing van de vereniging versturen naar de instanties.

Het is vrijwilligerswerk en we hebben ons alle jaren voor 200 procent ingezet voor onze vereniging, maar blijkbaar is dit voor sommige niet voldoende en maakt het niet uit dat wij vrijwilligers zijn. Wij betreuren het om dit besluit te moeten nemen maar ons rest geen andere keus.  Voor ons is de maat vol.

Hopende op uw begrip.

Het afgetreden bestuur.

Voorzitter H. van Bree & Secretaris T. Lenting

PS: alle communicatie zal via de mail en website van de vereniging plaats vinden, dus niet telefonisch en of via social media.

Samenwerkingswedstrijden 2018

Beste wedstrijdvissers                                                                                

Afgelopen jaar zijn we gestart met de samenwerkingswedstrijden.

We hebben daarvan een evaluatie gehad met de 3 besturen en daar zijn jullie evaluatieformulieren besproken en hebben we gekeken wat de wensen van jullie waren. Er is uitgekomen dat er volgend jaar ook weer een samenwerkingskampioenschap plaats gaat vinden alleen in een andere vorm.

Er was vanuit vele vissers de vraag om er 1 groep van te maken omdat ze de gezelligheid misten. Om daar gehoor aan te geven hebben we het volgende besloten

Om op 1 vijver gaan vissen met alle wedstrijdvissers (maximaal 25 vissers). Dat houdt in dat er 5 wedstrijden in Nuenen zijn en 5 wedstrijden in Geldrop.

Het alternatief is:

Mocht het nu zo zijn dat er meer als 25 vissers zich inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden dan gaan we over naar 2 vijvers en het kanaal in Aarle Rixtel. Dat gaat er dan als volgt uitzien. 3 wedstrijden op het Pluimke en de ijzerenman tegelijkertijd in twee groepen het zelfde als afgelopen jaar (er wordt alleen geloot voor de groepen op de ALV van Geldrop 12 maart) 
3 wedstrijden op het kanaal  in Aarle Rixtel met 1 groep (dus het totaal van de ingeschreven vissers) dan worden het dus 9 wedstrijden.

De inschrijving:

Jullie kunnen van af nu inschrijven voor de samenwerkingswedstrijden door :

€ 30 euro over te maken naar NL65 INGB 0003531008 TNV H.S.V ’t Pluimke   
(geef je naam aan in de omschrijving) 
Contanten betaling kan ook bij 1 van de bestuursleden.

De inschrijving sluit op 12 maart voor de ALV vergadering van Geldrop dit om alles nog te kunnen regelen en dat er indien nodig geloot kan worden wie in welke groep zit op de ALV van Geldrop

Niet ingeschreven en betaald voor 12 maart 2018 is niet mee vissen.

Met vriendelijke groet de besturen van

‘t Pluimke – De ijzerenman – ‘t koppeltje

Karper wedstrijden 2018

Karper wedstrijden

Beste leden,

naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aanmelding voor de karper wedstrijden had het bestuur besloten dat deze wedstrijden niet door zouden gaan.  Na overleg is nu besloten dat we deze wedstrijden toch door laten gaan.  Jan de Louw en Danny van Kuringen zullen deze wedstrijden organiseren.

De wedstrijden zullen worden gehouden op,

  • Zaterdag 16-06-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 17-06 -2018   12.00u.
  • Zaterdag 21-07-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 22-07-2018    12.00u.

Aantal deelnemende koppels: 5.

Bij meer dan 8 aangemelde koppels zullen er 2 groepen gemaakt worden die op bovenstaande datums per groep vissen.  De 2 beste geplaatste gaan door naar een finaleronde die gevist wordt van  

  • Zaterdag 22-09-2018 12.00u tot en met zondag 23-09-2018 12.00u.

Bij meer dan 5 en minder dan 8 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen.

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering (woensdag 7 maart) plaatsvinden.

 

Aanmelding kan tot en met dinsdag 6 maart. Via email naar T.Lenting@onsnet.nu of  h.vanbree@iwnl.nl   of telefonisch.

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 31 maart.  (2 weken na de loting) bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname.

Wedstrijdprogramma 2018 bekend

Bij de nieuwe vergunning zat tevens het nieuwe wedstrijd programma.
Deze is ook weer op de site te vinden onder het knopje wedstrijden of op de agenda.

Er is één wijziging ten opzichte van de de papieren versie. De marathon in Nuenen is op 24 juni 2018 i.p.v. 26-juni.

Opruimen vijver

Beste leden,

Afgelopen november zijn aan onze vijver weer zo’n 50 tal bomen omgezaagd.
Een gedeelte van het hout is al meegenomen door het bedrijf, een groot gedeelte ligt er nog. En een
aantal takken ligt nog in het water.

Nu willen we op zaterdag 16 december een grote opruim dag houden aan onze vijver. Wij zijn op
zoek naar een groot aantal vrijwilligers. We willen starten om 09.00u. helaas weten we niet hoeveel
tijd we nodig hebben. Maar we rekenen op een groot aantal vrijwilligers zodat we redelijk op tijd
klaar hopen te zijn.

Wat houden de werkzaamheden zoal in?
De takken die in het water liggen verwijderen.
Het in stukken zagen van de overgebleven bomen. (een groot gedeelte is al in handzame stukken
gezaagd)
Het laden van de aanhangers.
Voorgaande jaren kregen jullie het gezaagde hout zo mee, maar om de steeds verder oplopende
kosten binnen de perken te houden moeten we hiervoor een kleine vergoeding vragen. We denken
aan € 15,00 per m3.
Laat even weten of je deze dag aanwezig kunt zijn. Dit kan bij t.lenting@onsnet.nu
Uiteraard zorgt het bestuur voor een hapje en een drankje om de inwendige mens te versterken.

Wij rekenen op jullie,

Namens het bestuur

T.Lenting
Secretaris HSV ‘t Pluimke