Karper wedstrijden 2023

Karpervissen

Beste Leden,

Ook in 2023 organiseren we weer karper wedstrijden. Via dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijden en jullie de gelegenheid geven voor 1 maart 2023 aan te melden voor deelname.

Koppel wedstrijd:

Ook voor dit seizoen zullen de koppel wedstrijden een heel weekend gehouden worden, er zullen 2 voorrondes en een finale zijn. Deze wedstrijden zullen worden gehouden op:

Clubkampioenschap 2023

Visser

Wedstrijddatums:

  1. 7-5-2023
  2. 28-5-2023
  3. 27-8-2023
  4. 10-9-2023

Reglement:

Voor de competitie geld het witvis wedstrijd reglement en aanvullend hierop de volgende 3 regels:

  1. Er moet rechtuit gevist worden.
  2. Alle vis die gevangen wordt MOET ter weging / telling aangeboden worden.
  3. Bij niet naleven van het reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben

Opzet

Rectificatie inschrijven karper wedstrijden

Rectificicatie

Beste leden,

In de nieuwsbrief zijn 2 foutjes geslopen, wil je je inschrijven voor de karperwedstrijden? Dan moet de betaling naar IBAN nummer: NL65 INGB 0003 5310 08. Het bankrekening nummer stond verkeerd in de nieuwsbrief. Daarnaast is het juiste emailadres van de karper commissie: karpercommissie.pluimke@gmail.com

Mvg,

Het bestuur

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Beste leden,

We willen jullie speciale aandacht vragen voor de statuten en huishoudelijk reglement. De statuten zijn opgesteld door de notaris volgens een standaard sjabloon. Het huishoudelijk reglement is geschreven op basis van een template van Sport Visserij Nederland.  In de ALV van 23 maart worden deze aan alle leden voorgelegd, omdat dit een uitgebreide tekst is kunnen we deze niet volledig inhoudelijk doornemen tijdens de ALV.

We bieden ze daarom nu al aan zodat iedereen dit rustig door kan nemen.

Uitnodiging ALV

ALV

Geachte Leden,

Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van 2022. 

De ledenvergadering zal plaats vinden op donderdag 23 maart 2023 en zal worden gehouden op het vertrouwde adres: Sint Anthoniusgilde Mulakkers 5674 TV Nuenen.

De vergadering vangt aan om 19:30 uur en zal ongeveer duren tot 22:00 uur.

De agenda van de vergadering en de notulen van de vorige vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.
Ingebrachte stukken zijn van harte welkom!

Heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken stuur dit dan uiterlijk op 16 maart 2023 naar communicatie@hsv-tpluimke.nl en we zullen het inbrengen in de ingezonden stukken.
Voor de mensen die geen email hebben; jullie kunnen eventuele ingezonden stukken voorleggen tijdens punt 2 van de vergadering “vaststellen agenda”.