Wedstrijdschema aangepast

Wedstrijdverzet

Beste vissers,

Helaas staat het water ons nog steeds aan de lippen in Nuenen. We hebben besloten de competitie wedstrijd te verzetten en de eerst komende maandag avond te laten vervallen. Dit betekend dat we bijna een maand hebben om het opnieuw te proberen.
Op 10 juni staat er dan een maandag avond wedstrijd gepland gevolgd door een karperweekend. Kijk voor het actuele wedstrijd overzicht altijd op onze site. We proberen ook de lijsten bij de verkooppunten en alle borden weer up-to-date te houden.

Met vriendelijke groet,
de wedstrijdcommissie en het bestuur

Eerste maandag avond vervallen

Hoog water

Beste vissers,

Er zijn helaas nog niet genoeg stekken beschikbaar om a.s. maandag de eerste wedstrijd te vissen. Vooralsnog is de eerste wedstrijd (clubkampioenschap) nu 19-5-2024.

Eerste karperwedstrijd vervallen

Hoog water

Ondanks dat het waterpeil iets aan het zakken is komt ook de eerste karperwedstrijd nog te vroeg. Daardoor vervalt helaas deze wedstrijd.

Eerste clubkampioenschap verzet

Waterpeil

Beste leden,

Door het aanhoudende hoge water zijn we genoodzaakt het eerste clubkampioenschap te verzetten naar 22-09-2024.
Houdt er rekening mee dat er meer wedstrijden verzet kunnen worden indien het water niet op tijd daalt. Houd daarom altijd de website in de gaten.

Met vriendelijke groet,
De wedstrijd commissie

 

Uitnodiging ALV

ALV

Geachte Leden, 

Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van 2023. 
De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 6 maart 2024 en zal worden gehouden op het vertrouwde adres: 

Sint Anthoniusgilde 
Mulakkers 
5674 TV Nuenen. 

De vergadering vangt aan om 19:30 uur en zal ongeveer duren tot 22:00 uur. 


De agenda van de vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht. 

Ingebrachte stukken zijn van harte welkom! 
Heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken stuur dit dan uiterlijk op 1 maart 2024 naar communicatie@hsv-tpluimke.nl en we zullen het inbrengen in de ingezonden stukken. 

Daarnaast staat de voorzitter vacature vacant in deze ALV. Mocht u interesse hebben in deze functie meldt u dan bij het bestuur. 
De ALV zal de nieuwe voorzitter vaststellen. 

Voor de leden die geen email hebben; jullie kunnen eventuele ingezonden stukken voorleggen tijdens punt 3 van de vergadering “vaststellen agenda”. 


Wij hopen alle leden te mogen ontvangen op 6 maart. 
Voor een drankje wordt uiteraard gezorgd.