Uitnodiging ALV

ALV

Geachte Leden, 

Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van 2023. 
De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 6 maart 2024 en zal worden gehouden op het vertrouwde adres: 

Sint Anthoniusgilde 
Mulakkers 
5674 TV Nuenen. 

De vergadering vangt aan om 19:30 uur en zal ongeveer duren tot 22:00 uur. 


De agenda van de vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht. 

Ingebrachte stukken zijn van harte welkom! 
Heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken stuur dit dan uiterlijk op 1 maart 2024 naar communicatie@hsv-tpluimke.nl en we zullen het inbrengen in de ingezonden stukken. 

Daarnaast staat de voorzitter vacature vacant in deze ALV. Mocht u interesse hebben in deze functie meldt u dan bij het bestuur. 
De ALV zal de nieuwe voorzitter vaststellen. 

Voor de leden die geen email hebben; jullie kunnen eventuele ingezonden stukken voorleggen tijdens punt 3 van de vergadering “vaststellen agenda”. 


Wij hopen alle leden te mogen ontvangen op 6 maart. 
Voor een drankje wordt uiteraard gezorgd. 

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief

Beste leden,

Als eerste de beste wensen voor 2024. In de bijlage onze jaarlijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere de uitnodigen voor de wedstrijden 2024 maar ook nieuws over de stekken en visuitzet.

Heel veel leesplezier en tot snel aan de vijver

Fijne feestdagen

Kerstkaart Pluimke 2023

Beste leden,

Namens het bestuur wensen we jullie hele fijne feestdagen!
We kijken uit naar 2024 wat hopelijk net zo'n mooi visjaar wordt als 2023.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Vijveronderhoud

onderhoud stek 2

Beste leden,

De afgelopen periode hebben verschillende partijen zich weer extra ingezet om alles op en top te krijgen rondom onze vijver.

Stek 2 en stek 17

Stek 2 en stek 17 zijn voorzien van stalen damwanden waardoor we weer jaren vooruit zouden moeten kunnen met de stekken.

Overige stekken

De overige stekken zijn door een groep vrijwilligers onder aanleiding van Ton Meulendijks versterkt met zandzakken. Hiermee proberen we het wegspoelen van de stekken te voorkomen en hebben we gaten opgevuld.

Verboden toegang

De gemeente heeft op verzoek van het bestuur verboden toegang bordjes geplaatst. Hiermee wordt het extra duidelijk dat alleen leden mogen vissen. Dit is ook een randvoorwaarde om 's-avonds de milieu BOA's te laten controleren. Nu we hier aan voldaan hebben we gaan we met hen weer in gesprek.

Snoeien en maaien

Naast het reguliere snoeien vanuit de beheercommissie heeft ook bosbeheer aangestuurd door de gemeente een steentje bijgedragen. Hierdoor is bijvoorbeeld stek 1 nu stukken beter bereikbaar.

Contributie 2024 HSV ’t Pluimke

Contributie

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u de contributiebrief voor 2024.

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.

Junioren

€ 12,50

leden die op 31 december 2024 nog geen 18 jaar zijn

Senioren

€ 25,00

voor leden die op 31 december 2024 tussen de 18 en 65 jaar zijn

65 Plus

€ 15,00

voor leden die op 31 december 2024 65 jaar of ouder zijn

Nacht

€ 12,50

Leden die beschikken over de nachtvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.

3 Hengel

€ 12,50

Leden die beschikken over de 3 hengelvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.


Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2024 moet betalen.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester communicatie@hsv-tpluimke.nlof telefoonnummer: 06-15126684

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL65INGB0003531008 ten name van HSV ’t Pluimke onder vermelding contributie 2024. Alsmede je lidnummer. Dit lidnummer vind je op je vis vergunning van HSV ‘t PLuimke. Indien je geen lidnummer hebt, graag naam en adres bij betaling vermelden.

Gelieve uw betaling te doen voor 16 december 2023.

Nadat het bedrag is ontvangen zullen we de vergunning zo snel mogelijk naar u toe sturen.
Voor betalingen die na 31 december 2023 binnenkomen zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00 in rekening te brengen.
 

Bovendien komt bij contributie betaald na 16 december de nacht- en 3e hengel vergunning automatisch te vervallen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
A. Warmoeskerken
Penningmeester HSV ’t Pluimke.