Nieuwsbrief januari 2020

Beste lezer,

Bij dit bericht vindt je de nieuwsbrief van januari 2020.
Veel leesplezier.

Aftreden voorzitter

Beste leden,

Middels deze mededeling willen wij iedereen kenbaar maken dat onze voorzitter, Anthony Verberkt, om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap heeft opgezegd.
Wij betreuren dit zeer en wensen Anthony het allerbeste.
Ook willen we hem bedanken voor de inzet en het vormen van het huidige bestuur op een moment dat het niet makkelijk was.

Totdat we een nieuwe voorzitter hebben zal Ad Warmoeskerke waarnemend voorzitter zijn.

Wil jij de jeugdcommissie versterken?

Beste leden,

Onlangs is er een plek vrijgekomen in de jeugdcommissie.

Ron Klaassen heeft zich lange tijd ingezet voor de jeugd en heeft aangegeven dit niet voort te kunnen zetten. Wij bedanken Ron voor zijn inzet waarvoor veel waardering.

Herinnering Contributie 2020 HSV ’t Pluimke

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u een herinnering voor de betaling van uw contributie voor 2020.

Clubkampioenschappen

Beste wedstrijdvissers