Basis Visreglement

Basisregels Visvijver Enode

Onderstaande regels zijn geldig aan- en rondom visvijver Enode

 1. Rondom de visvijver geld de algemene plaatselijke verordening en op de weg rondom de vijver de verkeerswetten vanuit Rijkswaterstaat.
 2. We vissen voor ons plezier, houd rekening met medebezoekers van de vijver en behandel elkaar met respect.
 3. Volg altijd de instructies op van controleurs, bestuur, BOA’s en politie. 
 4. De bezoeker van de vijver is ten alle tijden aansprakelijk voor zijn gedrag en handelen. H.S.V. ’t Pluimke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan aan- of rondom de vijver.
 5. Als de controleurs, commissie- of bestuursleden een van onderstaande  situaties aantreffen mogen zij de bezoekers van de vijver weg sturen. De beoordeling van de situatie is aan de controleur of commissie- bestuurslid. 
 • Onveilige situatie
 • Overlast gevende  situatie
 • Conflict situatie
 1. Vissen (en overige diersoorten) dienen met respect en zeer zorgvuldig behandeld te worden. 
 • behandel een gevangen vis altijd zo dat hij geen schade oploopt.
 • de vissen zijn eigendom van H.S.V. ’t Pluimke en mogen niet meegenomen worden
 1. Houd het gebied rondom de vijver schoon en opgeruimd. Maak geen rommel van je stek en ruim alles netjes op.(Er staan op verschillende plekken prullenbakken)
 2. Houd rekening met de buren en medevissers m.b.t. geluidsoverlast. Geen luide muziek en denk aan het geluidsniveau van de “piepers”.
 3. De vijver wordt beheerd door het bestuur en commissies (vrijwilligers)  Het snoeien van struiken / bomen / bijhouden van waterplanten gebeurd door de beheercommissie. Dit is altijd in overeenstemming met de gemeente Nuenen. Het is niet toegestaan deze activiteiten individueel uit te voeren.
 4. De vijver is een visvijver en bestemd voor sportvisactiviteiten. Daarom geld
 • zwemmen verboden
 • wildkamperen verboden. (nachtvissen toegestaan i.c.m. nachtvisvergunning)
 • open (kamp)vuur verboden
 • Tijdens viswedstrijden is de vijver gesloten voor vrij vissen. Wedstrijden worden aangekondigd via de website en borden bij de vijver
 1. Jeugdleden dienen in het bezit moet zijn van een zwemdiploma A. Indien je niet in het bezit hiervan bent is het verplicht dat je onder begeleiding van een volwassene bent, alleen dan kun je vissen.
 2. Om te vissen op de vijver is een aparte (dag)vergunning van H.S.V. ’t Pluimke noodzakelijk. De vispas is niet geldig op de vijver
 3. Bij het niet navolgen van de regels zullen gepaste sancties worden opgelegd. 

Basis vistechnieken Visvijver Enode

 1. Witvissen: Gevlochten hoofdlijn is toegestaan op de vijver (15m nylon voorslag verplicht).
 2. Karper vissen: Gevlochten hoofdlijn is niet toegestaan, nylon hoofdlijn met 1m gevlochten leader is wel toegestaan.
 3. De laatste 10cm onderlijn mag gevlochten zijn.
 4. Onthakingsmat of cradle is verplicht bij het landen van brasem, zeelt en karper.
 5. Gebruik van een schepnet is verplicht bij het landen van brasem, zeelt en karpers.
 6. Het gebruik van een radiografisch bestuurbare voerboot is toegestaan, mits U de andere vissers niet tot last bent
 7. Het gebruik van een spod-hengel en/of een marker-hengel is toegestaan
 8. Gebruik van bivvy en/of shelter conform de gemeentelijke bepalingen. (Je moet aan het vissen zijn / wildkamperen verboden)
 9. Maximaal 2 kg voeren per sessie
 10. Tijgernootjes, maïs, hennep en andere soorten partikels dienen goed geweekt en gekookt te zijn.

Niet toegestaan is:

 1. Het aanbrengen van markeringsboeien in onze vijver
 2. Het water betreden per (belly)boot
 3. Nachtvissen zonder de benodigde vergunning
 4. Het vissen met 3 hengels zonder de benodigde vergunning
 5. Het gebruik van een bewaarzak of leefnet
 6. Vaste loodsystemen, waarbij in het geval van lijnbreuk (hoofd- of onderlijn) het werpgewicht aan de vis blijft hangen.