Wedstrijd reglement witvissen

Wedstrijd reglement witvissen
Tijdens wedstrijden kunnen regels afwijken van de basis vistechnieken

 1. Alle hengels vrij, ( met uitzondering van de vaste stok wedstrijden) echter vissen met maar één haak is toegestaan.
 2. Er mogen hengels klaar liggen om te gaan gebruiken maar maximaal 2 mogen van een haak voorzien zijn ( inclusief de hengel waar je mee vist)
 3. Bij vaste stok wedstrijden moet er met een dobber gevist worden niet met korf of Method
 4. Eerste signaal is voeren en vissen, 2e signaal is einde wedstrijd als een vis gehaakt is tijdens het 2e signaal  telt deze nog mee voor de einduitslag.
 5. Steknummers ruilen is niet toegestaan
 6. Het gebruik van een katapult is verboden.
 7. Onthaakmat en schepnet is verplicht.
 8. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht behalve de vaste stok wedstrijden hierbij is het gewicht en aantal.
 9. Alle vis telt mee m.u.v. snoek, snoekbaars en paling.
 10. Aas en voer zijn vrij    verboden zijn verse de vase en gekleurde maden.
 11. Maximaal 2 kg aangemaakt voer (controle hierop is mogelijk).
 12. Bij 1e signaal een keer zwaar voeren, daarna alleen kleine balletjes. 
  (indien men te laat komt, alleen nog maar kleine balletjes voeren)
 13. In het leefnet mogen maximaal 9 grote vissen zitten en daarnaast nog kleine visjes. 
  Grote vis denk aan brasem & zeelt, kleine vis is bijv. (zonne)baars en voorn.
  Bij 10 of meer grote vissen in het net wordt er 2kg per grote vis in mindering gebracht op het totaalgewicht.
 14. Leefnet moet minimaal 40 cm doorsnee zijn en 2,5m lang en fijnmazig zijn
  Laat het net in het water totdat de weegploeg komt.
 15. Karpers worden gemeten door de buurman en daarna terug gezet.
 16. In de basis moet de visser de vis zelf op de kant krijgen (scheppen).
 17. Als de visser dit fysiek niet aan kan mag op verzoek de buurman helpen 
  (bij koppelwedstrijd mag de collega visser mee scheppen)
 18. De visser geeft vooraf aan weging het aantal en gevangen vissen door aan de weger dit voor de hengelvangst registratie.
 19. In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist  het bestuur.

Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de Wedstrijdcommissie