Wedstrijd reglement witvissen

Wedstrijd reglement witvissen
Tijdens wedstrijden kunnen regels afwijken van de basis vistechnieken

 1. Alle hengels vrij, ( met uitzondering van de vaste stok wedstrijden) echter vissen met maar één haak is toegestaan.
 2. Er mogen hengels klaar liggen om te gaan gebruiken maar maximaal 2 mogen van een haak voorzien zijn ( inclusief de hengel waar je mee vist)
 3. Bij vaste stok wedstrijden moet er met een dobber gevist worden niet met korf of Method
 4. Eerste signaal is voeren en vissen, 2e signaal is einde wedstrijd als een vis gehaakt is tijdens het 2e signaal  telt deze nog mee voor de einduitslag.
 5. Steknummers ruilen is niet toegestaan
 6. Het gebruik van een katapult is verboden.
 7. Onthaak mat is verplicht.
 8. Er wordt uitsluitend gevist op gewicht. ( gewicht en aantal bij vaste stok wedstrijden) Alle vis telt mee m.u.v. snoek, snoekbaars en paling.
 9. Aas en voer zijn vrij    verboden zijn verse de vase en gekleurde maden.
 10. Maximaal 2 kg aangemaakt voer (controle hierop is mogelijk).
 11. Bij 1e signaal een keer zwaar voeren, daarna alleen kleine balletjes. (indien men te laat komt, alleen nog maar kleine balletjes voeren)
 12. Gevangen vis bewaren in een fijnmazig leefnet  ( geen riviernetten) laat het net in het water totdat de weegploeg komt.
 13. Het is verboden meer dan 15 kilo in het leefnet te hebben zitten. Tussen de 15 kilo en 20 kilo telt niet mee, Zit er meer dan 20 kilo in dan telt het gehele leefnet niet mee.
 14. Leefnet moet minimaal 40 cm doorsnee zijn en 2,5 mtr. lang en fijnmazig zijn.
 15. Grotere karpers ( schub en spiegel) boven de 45 cm worden gemeten door de buurman en daarna terug gezet. Kruiskarpers mogen in het leefnet.
 16. In de basis moet de visser de vis zelf op de kant krijgen (scheppen).
 17. Als de visser dit fysiek niet aan kan mag op verzoek de buurman helpen ( bij koppelwedstrijd mag de collega visser mee scheppen)
 18. De visser geeft vooraf aan weging het aantal en gevangen vissen door aan de weger dit voor de hengelvangst registratie.
 19. In alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist  het bestuur.

Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de Wedstrijdcommissie