Uitnodiging ALV

ALV

Geachte Leden,

Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van 2021.

De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 23 maart 2022 en zal worden gehouden op het vertrouwde adres:

Sint Anthoniusgilde Mulakkers
5674 TV Nuenen.

De vergadering vangt aan om 19:30 uur en zal ongeveer duren tot 22:00 uur.

De agenda van de vergadering en de notulen van de vorige vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.
Ingebrachte stukken zijn van harte welkom! Heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken stuur dit dan uiterlijk op 16 maart 2022 naar communicatie@hsv-tpluimke.nl en we zullen het inbrengen in de ingezonden stukken.

Voor de mensen die geen email hebben;
jullie kunnen eventuele ingezonden stukken voorleggen tijdens punt 2 van de vergadering “vaststellen agenda”.

Wij hopen alle leden te mogen ontvangen op 23 maart.

Voor een drankje wordt uiteraard gezorgd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HSV ’t Pluimke