contributie 2023

Contributie

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u de contributiebrief voor 2023.

U dient zelf zorg te dragen om het juiste bedrag over te maken.

Junioren

€ 12,50

leden die op 31 december 2023 nog geen 18 jaar zijn

Senioren

€ 25,00

voor leden die op 31 december 2023 tussen de 18 en 65 jaar zijn

65 Plus

€ 15,00

voor leden die op 31 december 2023 65 jaar of ouder zijn

Nacht

€ 12,50

Leden die beschikken over de nachtvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.

3 Hengel

€ 12,50

Leden die beschikken over de 3 hengelvergunning kunnen deze voor komend jaar automatisch verlengen door het juiste bedrag over te maken.


Aan de hand van bovenstaande gegevens kan eenieder berekenen wat hij/zij voor 2023 moet betalen.

Bij onduidelijkheden kun je hierover contact opnemen – bij voorkeur per mail- met de penningmeester communicatie@hsv-tpluimke.nl of telefoonnummer: 06-15126684

Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL65INGB0003531008 ten name van  HSV ’t Pluimke onder vermelding contributie 2023. Alsmede je lidnummer. Dit lidnummer vind je op je vis vergunning van HSV ‘t PLuimke 2022. Indien je geen lidnummer hebt, graag naam en adres bij betaling vermelden.

Gelieve uw betaling te doen voor  16 december 2022.

Nadat het bedrag is ontvangen zullen we de vergunning zo snel mogelijk naar u toe sturen.
Voor betalingen die na 31 december 2022 binnenkomen zijn wij genoodzaakt om opnieuw administratiekosten ten bedrage van € 5,00  in rekening te brengen.

 

Bovendien komt bij contributie betaald na 16 december de nacht- en 3e hengel vergunning automatisch te vervallen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
A.Warmoeskerken
Penningmeester HSV ’t Pluimke.