Vijveronderhoud

onderhoud stek 2

Beste leden, 

De afgelopen periode hebben verschillende partijen zich weer extra ingezet om alles op en top te krijgen rondom onze vijver. 

Stek 2 en stek 17

Stek 2 en stek 17 zijn voorzien van stalen damwanden waardoor we weer jaren vooruit zouden moeten kunnen met de stekken.

Overige stekken

De overige stekken zijn door een groep vrijwilligers onder aanleiding van Ton Meulendijks versterkt met zandzakken. Hiermee proberen we het wegspoelen van de stekken te voorkomen en hebben we gaten opgevuld.

Verboden toegang

De gemeente heeft op verzoek van het bestuur verboden toegang bordjes geplaatst. Hiermee wordt het extra duidelijk dat alleen leden mogen vissen. Dit is ook een randvoorwaarde om 's-avonds de milieu BOA's te laten controleren. Nu we hier aan voldaan hebben we gaan we met hen weer in gesprek.

Snoeien en maaien

Naast het reguliere snoeien vanuit de beheercommissie heeft ook bosbeheer aangestuurd door de gemeente een steentje bijgedragen. Hierdoor is bijvoorbeeld stek 1 nu stukken beter bereikbaar.