Uitnodiging ALV

ALV

Geachte Leden, 

Middels dit schrijven willen we u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van 2023. 
De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag 6 maart 2024 en zal worden gehouden op het vertrouwde adres: 

Sint Anthoniusgilde 
Mulakkers 
5674 TV Nuenen. 

De vergadering vangt aan om 19:30 uur en zal ongeveer duren tot 22:00 uur. 


De agenda van de vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht. 

Ingebrachte stukken zijn van harte welkom! 
Heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken stuur dit dan uiterlijk op 1 maart 2024 naar communicatie@hsv-tpluimke.nl en we zullen het inbrengen in de ingezonden stukken. 

Daarnaast staat de voorzitter vacature vacant in deze ALV. Mocht u interesse hebben in deze functie meldt u dan bij het bestuur. 
De ALV zal de nieuwe voorzitter vaststellen. 

Voor de leden die geen email hebben; jullie kunnen eventuele ingezonden stukken voorleggen tijdens punt 3 van de vergadering “vaststellen agenda”. 


Wij hopen alle leden te mogen ontvangen op 6 maart. 
Voor een drankje wordt uiteraard gezorgd.